Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zeszyty Naukowe ZRSO

Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM UW to nowe międzynarodowe czasopismo naukowe, którego celem jest publikacja recenzowanych artykułów na temat teorii, praktyki i polityki dotyczących organizacji i inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,  w państwach postsocjalistycznych oraz krajach o utrwalonej demokracji parlamentarnej. Czasopismo obejmuje szeroki zakres  problematyki z zakresu studiów nad społeczeństwem obywatelskim, jak zagadnienia definicyjne i teoretyczne, wymiar historyczny, regulacje prawne, potencjał ekonomiczny, praca niezarobkowa i wolontariat, a także relacje społeczeństwa obywatelskiego z państwem, biznesem, mediami oraz zagadnienia edukacji obywatelskiej. 

   Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiają studia na temat  zrzeszeń niezarobkowych, spółdzielczości, przedsiębiorstw społecznych oraz niesformalizowanych inicjatyw oddolnych z perspektywy wielu dyscyplin naukowych, w tym historii, nauki o polityce,  socjologii, filozofii, etyki,  ekonomii, zarządzania, polityki społecznej, psychologii oraz mediów.

Treść Zeszytu do pobrania po kliknięciu okładki.

Społ Ob 1-2 2015
Społ Ob 3-4 2015 zn-spol-ob-1-2-2016_strona_001
spoleczenstwo-obywatelskie-3-4-2016-okladka

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social