Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start

W czwartek 8 listopada z okazji Święta Polskiej Polityki Społecznej  zostali uhonorowani Odznaką Honorową Primus in Agendo nadaną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską pracownicy IPS prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak oraz prof. dr hab. Mirosław Księżopolski. 

W czwartek 8 listopada z okazji Święta Polskiej Polityki Społecznej  zostali uhonorowani Odznaką Honorową Primus in Agendo nadaną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską pracownicy IPS prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak oraz prof. dr hab. Mirosław Księżopolski. 

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska na wniosek prezydenta RP odebrała z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Złoty Krzyż Zasługi. Profesor odznaczona została za działalność na rzecz polityki społecznej i systemu zabezpieczenia społecznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska na wniosek prezydenta RP odebrała z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Złoty Krzyż Zasługi. Profesor odznaczona została za działalność na rzecz polityki społecznej i systemu zabezpieczenia społecznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny „Polityka społeczna”.

Miło nas poinformować, że ukazała się książka pt; ,, Polityka społeczna’’.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny. Jest to zaktualizowana wersja pracy zbiorowej pracowników Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Polityka społeczna wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku. Drugie wydanie podręcznika zawiera istotne zmiany, uaktualnienia i całkiem nowe treści odnoszące się do rozwoju dziedziny polityki społecznej w Polsce i na świecie przez ostatnie kilkanaście lat. Zaktualizowany został przegląd literatury przedmiotu i listy zalecanych lektur. Ponadto książka została rozbudowana o kilka nowych rozdziałów poruszających zagadnienia pracy, które w połączeniu z poprzednimi partiami traktującymi o polityce rynku pracy, ochronie pracy i dialogu społecznym mają charakter spójnego ujęcia przemian zachodzących w świecie pracy oraz wynikających stąd nowych zagrożeń społecznych i wyzwań dla polityki społecznej.

Podręcznik został pomyślany jako pomoc w zdobywaniu podstawowej wiedzy o polityce społecznej. Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością. Stanowi syntetyczne ujęcie problematyki polityki społecznej w drugiej dekadzie XXI stulecia, odwołujące się do dorobku nauki o polityce społecznej w przeszłości, współczesnych teorii, i aktualnego stanu wiedzy o dostępie/braku dostępu różnych grup polskiego społeczeństwa do podstawowych praw społecznych.

Podręcznik prezentuje następujące zagadnienia: teoretyczne aspekty polityki społecznej (w tym m.in. interpretacja pojęcia, historia polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej, diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej), wybrane problemy stanowiące przedmiot działań polityki społecznej we współczesnej Polsce, (m.in. przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej, problemy ludnościowe, edukacja, kwestia mieszkaniowa, migracje), problemy pracy, zatrudnienia i polityki rynku pracy (m. in. stare i nowe konteksty pracy, dialog społeczny, polityka rynku pracy, równe traktowanie, kontrowersje wokół państwa pracy) kierunki rozwoju polityki społecznej – kontekst krajowy i międzynarodowy (m. in. lokalna polityka społeczna, organizacje trzeciego sektora w usługach społecznych, modele polityki społecznej, europejski model socjalny, trans nacjonalizacja polityki społecznej). Książka zawiera także: tabele i wykresy, podsumowania rozdziałów, propozycje zadań do wykonania i pytań do dyskusji, zalecaną literaturę przedmiotu.

Nowe wydanie podręcznika Polityka społeczna przypada na rok 2018, w którym państwo polskie świętuje stulecie odzyskania niepodległości, dlatego w aneksie książki zamieszczono diariusz polityki społecznej, stanowiący chronologiczny rejestr działalności instytucji publicznych państwa polskiego w latach 1918–2018 w kluczowych dziedzinach polityki społecznej, dopełniony „listą pamięci” o osobach zasłużonych dla rozwoju polityki społecznej w tym okresie.

Zapraszamy pracowników i studentów do księgarni internetowej PWN: https://ksiegarnia.pwn.pl/Polityka-spoleczna,767936441,p.html

Płatne staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, iż do 30 listopada 2018 r. istnieje możliwość składania aplikacji na płatne stypendia im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski oferuje blisko 400 ofert staży w poszczególnych dyrekcjach PE.
Staż można odbywać w Brukseli, Luksemburgu, a także w innych miastach państw UE.
Na stypendium mogą zgłosić się absolwenci szkół wyższych posługujący się biegle dwoma językami urzędowymi UE*. Osoby, które pracowały więcej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub agencji UE, nie mogą starać się o ww. staż.

Więcej informacji o ofertach staży, zadaniach realizowanych podczas takiego stażu, szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów i procedurze aplikacji, znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

* należy pamiętać, iż język polski jest językiem urzędowym UE

Informacja na stronach internetowych MSZ

Klub Absolwentów UW otwiera nową platformę komunikacji!

Wszystkich absolwentów Instytutu Polityki Społecznej zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku. Znajdą tam Państwo nie tylko informacje o organizowanych wydarzeniach na UW, ale także najnowsze wiadomości z życia uniwersytetu, ofertę dodatkowych kursów i zajęć oraz zaproszenia do udziału w szeregu uczelnianych inicjatywach. 

https://www.facebook.com/groups/absolwenciUW/

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social