Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • ZAPROSZENIE NA ZLOT ABSOLWENTÓW Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

ZAPROSZENIE NA ZLOT ABSOLWENTÓW Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Drogie Absolwentki i Absolwenci Instytutu Polityki Społecznej

 Nawiązując do jubileuszu Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, najstarszej placówki naukowej kształcącej w zakresie polityki społecznej, która  obchodzi swoje 40-lecie zapraszam Was do naukowej refleksji i uroczystej celebracji tego wydarzenia. Znakiem czasu jest nie tylko zmiana pokoleniowa, ale także nowa energia badawcza i nowe inicjatywy dydaktyczne, którymi możemy i chcemy się dzielić i integrować zarazem z szerokim środowiskiem polityków społecznych. Choć pewnie w życiu zawodowym pełnicie różne funkcje, a Wasze doświadczenie wywiera wpływ na poglądy, postawy i decyzje, to ideały polityki społecznej, które człowieka z jego potrzebami, problemami i wyzwaniami stawiają w centrum naszych działań, są wciąż Wam bliskie.

Chcemy to i indywidualne i zbiorowe doświadczenie oraz  poglądy i refleksje zderzyć z rzeczywistością naukową i odnowić kontakty i więzi z naszymi absolwentami. Pomysł zrodził się spontanicznie i na taką właśnie odpowiedź z Waszej strony bardzo liczę. Komitet Zjazdu Absolwentów Polityki Społecznej to spontaniczna inicjatywa, która zrodziła się w głowach kilku absolwentów m.in. mojej, Tomka Schimanka, Izy Hebdy-Czaplickiej, Małgosi Ołdak – i to oni stanowią Komitet Zjazdu Absolwentów Instytutu Polityki Społecznej.

Oprócz samego Zlotu, który zaplanowaliśmy 20 września br. o godz. 19.30 w Warszawie w Restauracji Villa Foksal ul. Foksal 3/5, zapraszam Was na naszą międzynarodową konferencję naukową, która zgromadzi ponad 300 uczestników z Polski z zagranicy, oraz wspólne świętowanie, które mam nadzieję będzie nie tylko ważnym dla naszego środowiska wydarzeniem naukowym, ale i wyjątkową okazją do spotkań i celebracji naszego święta. Przy tej okazji chcielibyśmy także uhonorować Wszystkich Tych, którzy dla nauki o polityce społecznej, ale i dla praktyki zrobili najwięcej. Wspólnie przygotowaliśmy dla Was aż trzy wyjątkowe publikacje okolicznościowe, międzynarodową konferencję i wreszcie wieczór – wydarzenie z zaplanowaną zbiorową laudacją dla polityków społecznych i wyróżnienia najwybitniejszych przedstawicieli środowiska.  Spotkanie z absolwentami Instytutu Polityki Społecznej i prawdziwa międzypokoleniowa debata będzie zwieńczeniem obchodów 40-lecia IPS UW. Zapraszamy Was na wspólny wieczór 20 września o godz. 19.30 do Villi Foksal.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku, licząc na spotkanie 20 września br. i przypominając, że z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o rejestrację i dokonanie wpłaty do 1 czerwca 2017 r.

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów IPS UW

 

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA IPS

20 WRZEŚNIA 2017 (środa),

Miejsce: Aula, parter w budynku Starej Biblioteki UW,

dziedziniec główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

10.00–11.00 Rejestracja i kawa powitalna

11.00–12.30 Otwarcie Konferencji i wystąpienia

Powitanie i wprowadzenie do konferencji – dr hab. prof. UW Jacek Męcina – Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej

Wystąpienie  jubileuszowe prof. dr. hab.  Antoniego Rajkiewicza – refleksje o 40 latach IPS

Pan dr hab. prof. UW Marcin Pałys – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Pan dr hab. prof. UW Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Wystąpienia zaproszonych Gości:

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – I Prezes Sądu Najwyższego (tbc)

Pan dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich (tbc)

Pan prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiciel samorządu studentów IPS

 

12.30–14.00 – I Panel dyskusyjny

Potencjał i dorobek Instytutu Polityki Społecznej a perspektywy rozwoju badań w tym obszarze 

Moderator: dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Uczestnicy panelu:

 1. prof. dr hab. Gertruda Uścińska
 2. prof. dr hab. Józef Orczyk
 3. prof. dr hab. Piotr Błędowski
 4. dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg

Jakie priorytety w polityce społecznej powinny być realizowane w najbliższych 5 latach?

 1. RUNDA 1: Jakie są najważniejsze zadania dla polskiej polityki społecznej w perspektywie najbliższych 5 lat? [wystąpienia 5-minutowe]
 2. RUNDA 2: Jakie są najważniejsze ograniczenia i bariery w realizacji przedstawionych zadań? Jakie czynniki będą sprzyjały ich realizacji? [wystąpienia 10-minutowe]

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.30 – II Panel dyskusyjny

„Welfare state w czasach globalizacji i europeizacji – spojrzenia badawcze, racja bytu”

Moderator: Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł

Uczestnicy panelu:

 1. prof. Tomasz Inglot
 2. prof. dr hab. Ewa Leś
 3. prof. David Ost
 4. dr Maria Theiss

Problematyka i pytania generalne, na które szukamy odpowiedzi:

Wystąpienia panteistów i dyskusja będą koncentrować się wokół dwóch głównych pytań-zagadnień:

 1. Jakie kierunki, ujęcia i nurty badawcze dominują w analizach współczesnego państwa opiekuńczego na świecie? Jaka jest przydatność tradycyjnych podejść, szkół naukowych i paradygmatów teoretyczno-metodologicznych? Na czym polegają nowe spojrzenia na politykę społeczną w rozwiniętych państwach zachodnich w drugiej dekadzie XXI w.?
 2. Czy welfare state jest jeszcze w ogóle możliwe w warunkach postępujących procesów globalizacyjnych, transnarodowych, integracyjnych w skali Europy? W jaki sposób np. dumping socjalny, turystyka zasiłkowa (benefit tourism), ucieczka podatków czy delokalizacja miejsc pracy za granicę podważają suwerenność i sensowność krajowej polityki społecznej? Jaka w obliczu tych nowych wyzwań powinna być rola w rozwiązywaniu kwestii społecznych trzech sektorów: państwowego, rynkowego i obywatelskiego, a także relacje między nimi?

16.30–17.00 Dyskusja otwarta  i zakończenie konferencji

18.00 – Uroczysta laudacja jubileuszowa, koncert 

19.30 – Uroczysta kolacja i spotkanie z absolwentami IPS

20.30 – Hyde Park – forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności słowa (pod warunkiem nieobrażania „Króla i Królowej”)

21.00 – Aukcja na cel społeczny

22.30 – Zakończenie części oficjalnej

 

Miejsce: Restauracja Villa Foksal ul. Foksal 3/5, Warszawa

 

Koszty udziału w Zlocie Absolwentów i rejestracja

Konferencja i kolacja – 250 zł

Noclegi (z 20 na 21 września 2017 r.) opłacane przez Uczestników Konferencji rekomendujemy w promocyjnych cenach na hasło: IPS2017 w Hotelu „Gromada” – Pl. Powstańców Warszawy 2 (Śródmieście), Hotelu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – ul. Limanowskiego 23 (Mokotów) lub Hotelu Uniwersytetu Warszawskiego „Hera” – ul. Belwederska 26/30 (Śródmieście). Hotele zapewniają dostępność pokoi w ramach posiadanej oferty miejsc noclegowych – według kolejności zgłoszeń.

Ceny pokoi:

 1. a) w Hotelu „Gromada” – rezerwacji można dokonywać mailowo: centrum@gromada.pl lub telefonicznie (22) 582 99 00 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 czerwca 2017 r.)

– pokój 1-osobowy brutto – 260,00 zł/doba; pokój 2-osobowy brutto – 290,00 zł/doba

 1. b) w Hotelu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – rezerwacji należy dokonywać telefonicznie – (22) 380 50 20 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 września 2017 r., płatność za nocleg wyłącznie przelewem)

– pokój 1- lub 2-osobowy brutto – 100,00 zł/doba

 1. c) w Hotelu „Hera” – rezerwacji można dokonywać mailowo: herarezerw@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 31 004 (ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji dokonanej do 1 sierpnia 2017 r.)

– pokój 1-osobowy brutto – 140,00 zł/doba; pokój 2-osobowy brutto – 180,00zł/doba.

 

Szczegółowy plan konferencji wraz z kartą zgłoszeniową w pliku do pobrania.

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social