Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą płatnych praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą płatnych praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Oferta jest skierowana do wszystkich absolwentów i studentów z różnych kierunków studiów, warunek konieczny: nieukończony 30 rok życia.

Dodatkowe informacje:
Nabór na praktyki absolwenckie w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych.

Programy mają na celu ułatwienie absolwentom i studentom uzyskania doświadczenia zawodowego i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy oraz tworzenie osobom poszukującym pracy warunków do aktywizacji zawodowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dzięki programowi praktyk uzyskuje istotne wsparcie w realizacji ustawowych celów oraz ma możliwość rozeznania się w umiejętnościach i oczekiwaniach potencjalnych kandydatów do pracy poprzez zapoznawanie ich z procesami i specyfiką pracy wielu odcinków: administracji sądowej, kuratorskiej służby sądowej, sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Programy praktyk kierowane są do osób wszystkich kierunków studiów spełniających dwa podstawowe kryteria: 1) ukończenie co najmniej gimnazjum oraz 2) nieukończenie do dnia rozpoczęcia praktyki 30 lat.

Szczegóły: http://www.srpragapolnoc.pl/bip/index.php?id=2217

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social