Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zapraszamy do lektury publikacji pt: „Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze”

Zapraszamy do lektury publikacji pt: „Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury publikacji pt: „Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze” pod redakcją prof. Cezarego Żołędowskiego oraz dr Małgorzaty Ołdak  (plik pdf).

Przedmiotem analiz podjętych w recenzowanym tomie jest przede wszystkim metodologia badań nad spółdzielczością socjalną (…), co istotne, w zderzeniu z dyskusją o powinnościach, zadaniach spółdzielni socjalnych w ramach systemu reintegracyjnego w Polsce. Kompetencje autorów poszczególnych opracowań, które złożyły się na jakość treści recenzowanej monografii, pozwoliły dyskutować o potrzebie i założeniach „efektywnej metodologii badań sektora spółdzielczości socjalnej” – gdzie nie tylko przyglądamy się poprawności dobranych wskaźników […], ale jednocze- śnie nie gubimy rozstrzygnięć pojęciowych (potrzeby różnych kategorii doświadczających marginalizacji w świecie społecznym, wzajemne pozycjonowanie podmiotów w systemie integracji społecznej, istota reintegracji w ogóle i w odniesieniu do różnych kategorii w kontekście roli spółdzielni socjalnych ze skutkami dla konstrukcji wskaźników w ramach monitoringów i adekwatnej metodyki). Autorzy znakomicie wywiązali się z postawionego sobie zadania […] Nie mam wątpliwości, że recenzowana monografia jest pozycją wartościową, a dyskusje w niej podjęte wzbogacają dyskurs, tak wokół powinności (ról) spółdzielczości socjalnej, jak i użytecznych sposobów weryfikowania efektów systemu instytucjonalnego polityki społecznej. To pozycja interesująca dla przedstawicieli środowiska akademickiego, choć jej adresatem są w pierwszej kolejności przedstawiciele ustawodawcy czyli administracja publiczna.

Z recenzji dr hab. prof. UMK Arkadiusza Karwackiego

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social