Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zapraszamy do lektury publikacji „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań”.

Zapraszamy do lektury publikacji „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań”.

Zapraszamy do lektury publikacji „Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze” pod red. Cezarego Żołędowskiego, Małgorzaty Ołdak (plik pdf

Publikacja powstała w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„[…] przedłożony mi do recenzji raport uznaję za bardzo twórczy poznawczo, tak dla rozpoznania wielowymiarowych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce i ich kondycji, ale także dla kolejnych studiów (w formie monitoringu), jakie powinny być w przyszłości prowadzone (nie tylko w odniesieniu do spółdzielni socjalnych ale i innych podmiotów oferujących usługę zatrudnienia socjalnego). Skonstruowany, zastosowany i w sposób pogłębiony opisany na końcu raportu zestaw wskaźników, daje szansę na nową jakość w badaniach empirycznych skoncentrowanych na podmiotach, które pełnią ważne role we współczesnej polityce społecznej […] Autorzy przekraczają dotychczasowe ograniczone poznawczo studia i jednocześnie rekomendują stosowania podobnych perspektyw w przyszłości”

dr. hab. prof. UMK Arkadiusz Karwacki

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social