Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji prof. Barbary Szatur-Jaworskiej

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji prof. Barbary Szatur-Jaworskiej

Polska polityka społeczna okladka intZapraszamy do lektury najnowszej publikacji pt. „Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” autorstwa prof. Barbary Szatur-Jaworskiej.

Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00064

Nauka o polityce społecznej należy do stosowanych (praktycznych) nauk społecznych. Charakterystyczne dla tej grupy dyscyplin naukowych jest formułowanie problemów badawczych pod wpływem obserwacji społecznej praktyki oraz wyłaniających się problemów i wyzwań. Takim wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Polski, podobnie jak dla wielu innych krajów, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje. (…) Zarówno wyniki badań opinii społecznej, jaki i przebieg debaty publicznej wskazują, że ani polskie państwo, ani polskie społeczeństwo nie są przygotowane na zmiany będące następstwem postępowania procesu starzenia się ludności. Istnieje wiele przyczyn tego niepokojącego stanu rzeczy, a jedną z nich jest prowadzona w przeszłości i w chwili obecnej polityka społeczna. Powinna ona być jednym z kluczowych instrumentów przygotowania kraju do zmian w strukturze wieku ludności, a tymczasem wydaje się, że polityka społeczna nie pomaga w realizacji tej misji, ale bywa też barierą. Utworzone wcześniej instytucje i wprowadzane we wcześniejszych latach świadczenia wykreowały grupy interesów, które obecnie sprzeciwiają się decyzjom niezbędnym z punktu widzenia celu, jakim jest przygotowanie społeczeństwa i gospodarki na głębokie i nieodwracalne zmiany w strukturze wieku ludności. Obiektywna ocena przyczyn tego stanu rzeczy, naukowe wyjaśnianie mechanizmów blokujących zmiany przystosowawcze jest ważnym zadaniem dla nauki o polityce społecznej. Równie ważne jest ustalenie przyczyn niedostatków polityki społecznej, której oddziaływanie pozwoliłoby na spowolnienie procesu starzenia się ludności poprzez oddziaływanie za niektóre jego przyczyny. Spojrzenie wstecz pozwala zatem zrozumieć zarówno uwarunkowania późnej reakcji polskiej polityki społecznej na starzenie się ludności, jak i na powody trudności z wprowadzaniem zmian, jakie stanowić mają racjonalną odpowiedź władz naszego kraju na niekorzystną zmianę w strukturze wieku ludności.

 fragment Wprowadzenia

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social