Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • Uwaga Studenci! Rusza rekrutacja programu Erasmus na rok akademicki 2017/2018.

Uwaga Studenci! Rusza rekrutacja programu Erasmus na rok akademicki 2017/2018.

STUDENCI SĄ PROSZENI O AKTUALIZACJĘ ADRESÓW MAILOWYCH W USOS ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DALSZEJ PROCEDURY REKRUTACYJNEJ ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ!

 • 11 stycznia–20 lutego do godz. 12.00 – składanie kompletu dokumentów do Instytutów. Sekretariat Instytutu Polityki Społecznej, ul. Nowy Świat 67, przegródka dr Marioli Kordas-Surowiec.
 • 23 lutego – ogłoszenie list rankingowych (na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Erasmus) – koordynator wprowadza dane do USOS.
 • 24–27 lutego do godz. 12.00 – składanie odwołań. Podania/odwołania rozpatruje koordynator programu w porozumieniu z kierownikiem studiów.
 • 28 lutego – ogłoszenie zaktualizowanych list rankingowych oraz zamieszczenie instrukcji wpisywania danych.
 • 28 lutego–2 marca – student uzupełnia dane dotyczące wyjazdu w USOS.
 • 3–4 marca – koordynator zatwierdza wyjazdy.
 • 6–8 marca do godz. 12.00 – składanie do Instytutów wydruków z systemu USOS podpisanych przez studenta oraz koordynatora instytutu macierzystego (jeśli dotyczy – studenci wyjeżdżający z umów zawartych przez dany Instytut, ale studiujący w innej jednostce).
 • 8-9 marca koordynator Instytutowy i przedstawiciel Dyrekcji danego Instytutu/Prodziekan WNPiSM podpisuje wszystkie zebrane oświadczenia.
 • 10 marca do godz. 12.00 – dostarczenie do koordynatora wydziałowego kompletu dokumentów (protokołu, listy zakwalifikowanych osób, podpisanych formularzy studentów –wszystko w dwóch kopiach: oryginały + kopia)
 • do 15 marca koordynator instytutowy przekazuje sekcji studenckiej listę osób zakwalifikowanych na wyjazd

UWAGA! Dostarczenie wydrukowanych i podpisanych przez studenta dokumentów jest konieczne do zamknięcia etapu rekrutacji w Instytucie. Niezłożenie ww. formularza we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wymianie programu Erasmus+.

Kontakt

 • Studenci proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z Instytutowym Koordynatorem programu Erasmus +:
  dr Mariola Kordas-Surowiec,  dyżur: wtorek, godzina 12.00, sala 106, ul. Nowy Świat 67.

          studia – Monika Satała monika.satała@adm.uw.edu.pl;
          praktyki – Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.pl.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social