Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • UWAGA STUDENCI IPS! Wolontariat podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016

UWAGA STUDENCI IPS! Wolontariat podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016

W związku z odbywającym się szczytem NATO w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poszukuje studentów-wolontariuszy z naszego wydziału.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a MSZ będzie porozumienie zgodne z ustawą o wolontariacie. Wolontariusze zostaną w nim zobowiązani do odbycia 3-dniowych szkoleń w maju br. [będzie możliwe oficjalne zwolnienie z zajęć dydaktycznych] oraz uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją Szczytu NATO w terminie 4-9 lipca br.
Wolontariat będzie dotyczył m.in. obsługi punktów informacyjnych na lotnisku, w hotelach, w Centrum Prasowym, wsparcie oficerów łącznikowych itp.

Udział w wolontariacie jest bezpłatny, zostanie zakończony wydaniem przez MSZ stosownego zaświadczenia (certyfikatu) o uczestniczeniu w tym wydarzeniu. Na tej podstawie zostaną zaliczone studenckie praktyki zawodowe na naszym wydziale (w ramach programu studiów, z przyznaniem stosownej liczby punktów ECTS).

Wymagania:
– obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
– studiowanie na WDiNP UW,
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (najlepiej potwierdzonej certyfikatem),
– preferowana również znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany język francuski).

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w przygotowaniu i realizacji spotkań (opcjonalnie konferencji, wizyt i innych przedsięwzięć o znacznej liczbie uczestników),
– komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych,
– dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie w ww. wydarzeniu proszone są o przesłanie w terminie do 12 lutego br. drogą elektroniczną na adres agnieszka.fabryczewska@msz.gov.pl , wpisując w tytule maila „Wolontariat”:
– formularza aplikacyjnego kandydata na wolontariusza,
– skanu dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją dacie ważności,
– oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się kandydata z regulaminem wolontariatu,
– oryginału oświadczenia o niekaralności.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/formularze_dokumenty/

Po analizie zgłoszeń planowany jest kontakt z wybranymi kandydatami celem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social