Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/16

UWAGA !!!

Wnioski wraz z dokumentacją o stypendium MNiSW na rok akad. 2015/16  należy złożyć w punkcie informacyjnym 
(w godzinach urzędowania) w terminie do 25 września 2015 r.

Wnioski przesłane pocztą muszą wpłynąć
w terminie do 25 września 2015 r.

Wniosek musi być zaopiniowany przez Dyrektora lub Wicedyrektora Instytutu.

Wzór wniosku oraz informacje o stypendium Ministra dostępne do pobrania poniżej oraz na stronach internetowych:

Pliki do pobrania

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social