Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Student lub doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

W tym roku wnioskowanie o stypendia ministra odbywać będzie się po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci  będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek.

W związku z powyższym proszę o wyznaczenie terminów składania wniosków w jednostkach. Ustalając termin trzeba  mieć na uwadze, że każdy wniosek musi zostać zaopiniowany  przez radę.  Rada podejmując uchwałę wyraża opinię, czy przedstawione  przez studenta lub doktoranta osiągnięcia są wybitne oraz czy osiągnięcia te (z wyłączeniem osiągnięć  w sporcie) związane są ze studiami odbywanymi przez  studenta lub z dziedziną nauki i dyscypliną naukową studiów doktoranckich. W wypadku negatywnego zaopiniowania wniosków w uchwale lub w protokole stanowiącym załącznik do uchwały powinno znaleźć się uzasadnienie stanowiska  rady.

Bardzo proszę o przekazanie do Biura Spraw Studenckich i Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

1. niezwłocznie:

  • informacji o terminach składania wniosków w jednostkach;
  • oraz o terminie rady, podczas której wnioski będą opiniowane;

2. w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2017 r.1

  • wyłącznie pozytywnie zaopiniowanych przez radę i podpisanych przez przewodniczącego rady wniosków (bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia);
  • kopii uchwal rady jednostki (lub protokołów do uchwał) zawierających  informacje czyje (z imienia i nazwiska) wnioski zaopiniowano pozytywnie, a czyje negatywnie.

W tym roku BSS i BSD będą generować wykazy wniosków z jednostek z USOSweb – nie ma więc potrzeby przekazywać do biur ani wydruku pliku zawierającego ww. wykaz   i dane o wnioskodawcach, ani przesyłać pliku w xls.

Mamy nadzieję, że dzięki wykorzystaniu USOSweb i USOS usprawnimy cały proces – w szczególności,  że nie będą Państwo musieli przygotowywać list stypendialnych z wypłatami, zajmą się tym bowiem biura.

Więcej informacji dotyczących stypendium ministra (zasady, wskazówki dotyczące dokumentowania  osiągnięć, wypełniania, jak i oceny wniosków) znajdą Państwo na stronach BSS
– w zakładce Sekcji Socjalnej oraz BSD – w zakładce poświęconej stypendium ministra.

 

Jeśli rada jednostki, podczas której będą opiniowane wnioski, miałaby odbyć się po 5 października 2017 r., należy skontaktować się z właściwym biurem i uzgodnić termin przekazania wniosków.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social