Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Studia adresowane są w szczególności do: psychologów … Czytaj dalej Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”