Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Sesja egzaminacyjna

Harmonogramy sesji egzaminacyjnej letniej i poprawkowej

w roku akademickim 2018/19

 

 


Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zimowej i poprawkowej

w roku akademickim 2018/19

 

 


Harmonogramy sesji egzaminacyjnej letniej i poprawkowej

w roku akademickim 2017/18

 

 


Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zimowej i poprawkowej

w roku akademickim 2017/18

 

 


 

 Harmonogramy sesji egzaminacyjnej letniej i poprawkowej

w roku akademickim 2016/17

 


UWAGA STUDENCI

Zgodnie z §3 ust. 1 Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale student, który nie spełnił wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu może ubiegać się o przyznanie warunku. Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie roku akad. 2016/17 i wpis na kolejny etap  studiów wraz z uzasadnieniem składa się

w terminie do 20.09. 2017 r.

Brak wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.


 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social