Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Prawo, regulaminy

Na tej podstronie znajdują się najważniejsze (zwłaszcza z punktu widzenia Studenta) akty prawne, w tym uchwały Rady Wydziału, regulaminy oraz plany studiów. Wydziałowa strona internetowa z dodatkowymi informacjami dla studentów:
http://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta

W celu szybszego odszukania na stronie dokumentu wciśniej Crtl + F i wpisz szukany dokument. Odpowiednie elementy strony zostaną zaznaczone, ułatwiając odszukanie informacji.


Ogólne dokumenty dotyczące studiowania w IPS WNPiSM UW


Pomoc socjalna


Akty prawne obowiązujące od roku akademickiego 2012/13


Studia równoległe, przeniesienie z innej uczelni – rok akademicki 2015/16


Studiowanie: ITS / minimum programowe


Studiowanie: prace licencjackie i magisterskie


Finansowanie badań naukowych

  • Zasady przyznawania grantów w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – plik do pobrania: pdfico granty_dokt.pdf
  • Zasady przyznawania oraz rozliczania środków na realizację badań statutowych w IPS UW (Zarządzenie Dyrektora IPS z 17.03.2014 r.) – plik do pobrania: pdfico badania_statutowe.pdf

Plan studiów – kierunek Organizowanie Rynku Pracy dla osób zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18


Plan studiów – Organizowanie rynku pracy rok akad. 2016/17


Plan studiów – kierunek Polityka Społeczna dla osób zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18


Plany studiów – kierunek Polityka Społeczna

Plany studiów na kierunku Polityka Społeczna dla osób zaczynających studia od roku akademickiego 2016/17 (zgodny z KRK, obowiązujący także kolejne roczniki studenckie):

Plany studiów na kierunku Polityka Społeczna dla osób zaczynających studia od roku akademickiego 2015/16 (włącznie):

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social