Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Erasmus

erasmus-logo

 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na stypendium Erasmus +, rok akademicki 2017/2018 Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW

 

Studia częściowe zagranicą

Harmonogram rekrutacji Erasmus – studia za granicą na rok akademicki 2017/18 na WNPISM UW

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus dla nauczycieli akademickich 2017/2018

Zasady wyjazdów Erasmus

Lista wymaganych dokumentów

Składane dokumenty (dot. studentów wszystkich Instytutów):

(studenci studiujący w języku polskim składają dokumenty w jez. polskim – chyba że zaznaczono inaczej, studenci studiujący na programach anglojęzycznych, w języku angielskim)

 • formularz: Student application form Erasmus+ 2017–2018 pl
  formularz: Student application form Erasmus+ 2017–2018 en
  * we wniosku student powinien podać specjalizację, którą wybrał (ważne przy wpisywaniu decyzji do systemu USOS)
 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenia znajomości języków obcych (certyfikat; zaświadczenie o znajomości języka wydane przez Szkołę Języków Obcych UW, ewentualnie inny certyfikat: wyjątkowo np. zaświadczenie o zdanym egzaminie wewnętrznym – egzamin językowy przeprowadzony przez właściwego pracownika WNPiSM)
  * informacja o znajomości języka powinna zawierać informację o poziomie (przynajmniej B2) bądź wyższy wskazany przez wybraną uczelnię przyjmyjącą
 • dokument wydany przez pracownika Sekcji Studenckiej potwierdzający (do pobrania pl, download en):
  1. średnią ocen (studenci studiów I stopnia – średnia z I roku studiów, studenci studiów II stopnia (I rok) – średnia ocen na dyplomie studiów I stopnia)
  2. rozliczony rok/semestr
  3. uregulowane płatności
 • list polecający podpisany przez pracownika naukowo-dydaktycznego WNPiSM
 • pisemną, własnoręcznie podpisaną informację dot. korzystania z programu Erasmus (studia i praktyki) w latach ubiegłych (proszę podać daty, liczbę miesięcy, uczelnię goszczącą, uczelnię wysyłającą, uzyskaną liczbę punktów ECTS). Jeśli student nie uczestniczył dotychczas w wymianie Erasmus, jest proszony o pisemną deklarację o niekorzystaniu z programu w latach ubiegłych (do pobrania pl, download en).

Lista dostępnych miejsc: (do pobrania IPS – Erasmus uczelnie partnerskie)

Formularze: (do pobrania)

Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami programu Erasmus+, wymaganym poziomem językowym, ofertą przedmiotów oraz stopniem studiów określonym przez umowę między uczelniami.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji

Przewodnik dla kandydatów studia częściowe Erasmus+, krok po kroku

Rozliczenie studentów powracających z wymiany Erasmus Erasmus

Wykaz uczelni partnerskich

IMPORTANT ! students are asked to verify whether the chosen University offers enough courses in required language (especially in English) !!!

 

Country

Erasmus Code

Name of University

Website

Level of language/wymagany poziom języka (do wyboru)

cycle of studies + number of places/ stopień studiów + liczba miejsc na dany rok akademicki*

wszyscy (All cycles: BA, MA, PhD)– 1,2,3 stopień

pierwszy (I cycle –BA) – st. licencjackie

drugi  (II cycle – MA) – st. magisterskie

1

Austria

A WIEN01

Universität Wien

www.univie.ac.at

Angielski B2/ Niemiecki B2

Wszyscy – 1

2

Belgium

 B LIEGE01

Université de Liege

 www.ulg.ac.be

Angielski B2/ Francuski B2

 Drugi – 2

3

  Czech Republic

  CZ BRNO05

Masarykova Univerzita

 www.muni.cz

Angielski B2

 Wszyscy – 1

 

4

Spain

E GRANADA01

Universidad de Granada

www.ugr.es

Hiszpański B2

Pierwszy – 1

5

Lithuania

LT VILNIUS06

Mykolo Romerio Universitetas

www.mruni.lt

Angielski B2

Wszyscy – 2

6

Germany

  D HANNOVE01

Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover

 www.uni-hannover.de

Niemiecki B2/Angielski B2

 Pierwszy, drugi – 1

7

  Germany

D KOLN01

Universität Zu Köln

www.uni-koeln.de

Niemiecki B2/Angielski B2

 Wszyscy – 4

8

Slovenia

SI LJUBLJA01

Univerza v Ljubljani

www.uni-lj.si

Angielski B2/ Słoweński B2

Drugi -2

9

Switzerland

CH BASEL01

Universität Basel

www.unibas.ch

Niemiecki B2

 

 Wszyscy-1

10

 Sweden

S FALUN01

Hogskolan Dalarna, Falun

www.du.se

Angielski B2/ Szwedzki B2

 Pierwszy, drugi  – 4

11

Turkey

TR ISTANBU03

Istanbul Universitesi

www.istanbul.edu.tr

Angielski B2/

Turecki B2

Wszyscy – 4

 

Praktyki studenckie i absolwenckie

Student, posiadający tzw. kapitał mobilności  (niewykorzystany 12 miesięczny pobyt zagranicą  w ramach programu Erasmus +) w trakcie studiów może wyjechać na finansowane ze środków programu Erasmus + praktyki studenckie a po zakończeniu studiów na staż absolwencki (rekrutacja trwa cały rok). Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus +mogą zaliczyć praktyki wymagane programem studiów! (W sytuacji gdy student zalicza praktyki wymagane programem studiów, niezbędna jest także konsultacja programu pobytu z właściwym koordynatorem ds. praktyk).

 • Praktyki studenckie:

Praktyki studenckie 2016/2017

Zasady kwalifikacji – praktyki studenckie

Przewodnik krok po kroku – praktyki studenckie

Komunikat BWZ nr 1/17/SMP/2016/2017

Komunikat BWZ nr  2/17/SMPA/2016/2017

Oferta praktyk Erasmus Student Mobility Placement Opportunity at YouNet/IFOM in Italy

 • Praktyki absolwenckie:

Praktyki absolwenckie 2017/2018

Praktyki absolwenckie 2016/2017

Zasady kwalifikacji – praktyki absolwenckie

Przewodnik krok po kroku – praktyki absolwenckie

Zgłoszenie kandydatury

Oświadczenie o odbytych wyjazdach

Rezygnacja ze stypendium ERASMUS Mobilność edukacyjna

Confirmation of Arrival Academic year 2017/2018

Europass Mobility

Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

 

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/faq/dla-studentow-praktyki-20162017 lub zapytaj koordynatora!

Kontakt

 • Studenci proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z Instytutowym Koordynatorem programu Erasmus +:
  dr Mariola Kordas-Surowiec,  dyżur: pierwszy i ostatni wtorek miesiąca, godzina 11.30-12.30, sala 106, ul. Nowy Świat 67.

          studia – Monika Satała monika.satała@adm.uw.edu.pl;
          praktyki – Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.pl.

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social