Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Studia III stopnia

Upowszechnienie kształcenia wyższego na poziomie magisterium sprawia, że coraz bardziej dostępne stają się studia doktoranckie. Warto je podejmować z wielu powodów. Warsztat naukowy przydaje się obecnie poza nauką, np. w firmach badawczych, a najlepiej go zdobyć, gdy prowadzi się własne badania pod kierunkiem doświadczonych naukowców. Tytuł doktora daje też duże możliwości pracy w szkolnictwie wyższym i w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Studia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych mają charakter dwutorowy. Z jednej strony słuchacze realizują pod kierunkiem promotora/ opiekuna własne projekty naukowe, z drugiej – uczestniczą w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Cykl kształcenia obejmuje pięć obligatoryjnych modułów dydaktycznych oraz zróżnicowane formy samokształcenia kierowanego. Dla słuchaczy, którzy nie zrealizowali – na studiach I i II stopnia – podstawowych przedmiotów politologicznych przewidziany jest moduł wyrównawczy („Standard wiedzy politologicznej”). Łącznie program studiów przewiduje 795 godzin zajęć, w tym 135 godzin proseminarium i seminarium doktorskiego. Słuchacze są zobowiązani ponadto do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych Uczelni, Wydziału i Instytutów.

Program realizowanej pod kierunkiem promotora/opiekuna pracy naukowo-badawczej słuchacza obejmuje pięć modułów monograficznych. Wśród nich jest moduł polityka społeczna i praca socjalna.

Więcej informacji: www.wnpism.uw.edu.pl

Rejestracja: www.irk.uw.edu.pl

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social