Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Studia II stopnia

Polityka społeczna 
studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
Polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Zapraszamy zarówno osoby, które szczególnie interesują się sprawami społecznymi i chciałyby się nimi zajmować również po studiach, jak i wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby studiować nauki społeczne z nastawieniem na ich praktyczne zastosowanie. Przykładowe obszary wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach to: projekty społeczne, badania społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), marketing społeczny i public relations, administracja publiczna i rozwój lokalny itp.
Czytaj więcej o kierunku Polityka społeczna

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social