Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Studia I stopnia

Polityka społeczna 
studia licencjackie stacjonarne
Polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Zapraszamy zarówno osoby, które szczególnie interesują się sprawami społecznymi i chciałyby się nimi zajmować również po studiach, jak i wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby studiować nauki społeczne z nastawieniem na ich praktyczne zastosowanie. Przykładowe obszary wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach to: projekty społeczne, badania społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), marketing społeczny i public relations, administracja publiczna i rozwój lokalny itp.
Czytaj więcej o kierunku Polityka społeczna

Organizowanie rynku pracy 
studia licencjackie stacjonarne
Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy, utworzone pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zdecydowana większość zajęć na naszych studiach ma charakter praktyczny. Są to przede wszystkim warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria. Absolwent studiów może pracować m.in. jako: specjalista ds. HR, specjalista ds. szkoleń, doradca zawodowy, analityk rynku pracy.
Czytaj więcej o kierunku Organizowanie rynku pracy

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social