Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Podyplomowe

Współcześnie zdobywa uznanie idea kształcenia ustawicznego i przez całe życie. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że wciąż trzeba aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, a także zdobywać nowe kwalifikacje. Dobrze temu służą studia podyplomowe. Instytut Polityki Społecznej przygotował kilka własnych studiów. Współpracujemy też z instytutami z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Zapraszamy słuchaczy, którzy chcą zdobyć kwalifikacje doradców zawodowych i pośredników pracy, specjalistów do spraw komunikacji ze społeczeństwem czy awansować w instytucjach pomocy społecznej na stanowiska kierownicze. Osobom związanym już z sektorem publicznym proponujemy nowoczesne studia z zakresu zarządzania, które ułatwią im awans i sprawią, że lepiej będą sobie radziły z zadaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe prowadzone przez IPS WNPiSM UW

Nazwa studiów Limit miejsc Czas trwania (rok) Czesne za semestr Uwagi dodatkowe Szczegóły na temat studiów 
Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne 45 1,5

studia płatne

czesne za studia 5700 zł,

płatne w trzech ratach

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych chcących zdobyć kwalifikacje uprawniające do pracy jako doradcy edukacyjno-zawodowi, m.in. nauczycieli, pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników innych instytucji rynku pracy, w tym pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, oraz wszystkich osób chcących zawodowo związać się z instytucjami rynku pracy jako doradcy zawodowi i edukacyjno-zawodowi. Przejdź do strony tych studiów…
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją 30 1

studia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Obejmują one kompleksową rehabilitację, w ramach której wyróżnia się rehabilitację: medyczną, zawodową, społeczną, psychologiczną. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; opracowywania i realizowania indywidualnego programu działania; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Do pobrania
Przejdż do strony tych studiów 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social