Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Kursy i szkolenia

Szkolenia specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego jest wiodącą jednostką akademicką, w której prowadzi się badania i specjalistyczne zajęcia z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. W lutym 2014 r. Instytut zyskał uprawnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia szkoleń z zakresu z organizacji pomocy społecznej.

Kolejna edycja  szkoleń uruchomiona zostanie w marcu  2018 roku. Szkolenie  obejmie 265 godzin zajęć (wykładów, seminariów, warsztatów i ćwiczeń) z zakresu m.in. współczesnych przemian pomocy społecznej, zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji i zarządzania w instytucjach pomocy społecznej,  mediacji, regulacji prawnych, metod pracy z klientem, etyki, PR, reklamy  (ramowy program na końcu informacji).

Uczestnicy:  Szkolenie adresowane jest do pracowników pomocy społecznej posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich przygotowanie do zarządzania tymi jednostkami. Uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania oraz zaktualizowania swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń i rozwinięcia umiejętności kierowniczych.

Nabyte uprawnienia: Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i daje absolwentom uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Harmonogram: Przewiduje się 14 zjazdów szkoleniowych. Zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele, co do zasady w godzinach: 8:00 – 18:30 (sobota) i  8:00 – 14:45 (niedziela). Wyjątek stanowią hospitacje w instytucjach pomocy społecznej (8 godzin), które zorganizowane zostaną  w dzień roboczy (ich terminy będą  uzgodnione z uczestnikami). Terminy zjazdów podane zostaną przed uruchomieniem szkolenia , które rozpocznie się po zakończeniu rekrutacji

Opłaty: cena za całe szkolenie wynosi 2995 zł. Dokładne informacje na temat płatności podane zostaną po zakończeniu rekrutacji. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest rekrutacja 30 osób.  Instytut Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji szkoleń ze względu na zrekrutowanie mniejszej niż podana minimalna liczba uczestników.

Zgłoszenia

Termin zamknięcia rekrutacji 25.02.2018

Zgłoszenia proszę kierować na adres: a.urbaniak@uw.edu.pl

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – Gmach Audytoryjny, klatka B, pokój 12) do mgr Anny Urbaniak (tel. +48 22 55-22-921)

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social