Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Organizowanie Rynku Pracy

Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy, utworzone pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do wyboru naszych studiów szczególnie te osoby, które interesuje praca:

  • analityka rynku pracy,
  • specjalisty ds. HR,
  • specjalisty ds. szkoleń,
  • doradcy zawodowego,
  • pośrednika pracy,
  • animatora lokalnego rynku pracy,
  • konsultanta CSR,
  • specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • a także tych, którzy chcieliby zaprojektować i prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też organizować działalność w ramach III sektora.

Zdecydowana większość zajęć na naszych studiach ma charakter praktyczny. Są to przede wszystkim warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria.

Jako obowiązkowe na trzecim roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 360 godzin, nie krócej niż przez 3 miesiące. Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na dwie części (realizowane u dwóch pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar każdej z praktyk nie może być niższy niż 120 godzin. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą się odbyć wcześniej niż na trzecim roku studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych.

Jakie przedmioty studiuje się na tym kierunku?

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotami, których uczą się nasi studenci na kierunku Organizacja Rynku Pracy:

W razie pytań prosimy o kontakt: rekrutacja.ips@uw.edu.pl

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social