Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2016/2017

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2016/2017 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –czerwiec 2016 (*wymuszone podpięcia)
Instytut Polityki Społecznej 14.06.2016 godz.21:00 do 30.06.2016

II TURA –Wrzesień 2016 (*wymuszone podpięcia)
Instytut Polityki Społecznej 13.09.2016 godz.21:00 do 30.09.2016

*Podczas rejestracji student będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów.

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.
Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

Rejestracja nie obowiązuje studentów I roku zrekrutowanych od roku akademickiego 2016/2017. Studenci Ci zostaną dopisani automatycznie na podstawie podziału alfabetycznego.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social