Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rok akademicki 2017/2018

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rok akademicki 2017/2018

145 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 3/18/SMP/2017/2018)


1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
2. Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 180 dni, przy czym praktyka musi być zrealizowana do 30.09.2018 r. Student może wyjechać na praktykę na dłuższy okres niż 180 dni, ale bez finansowania, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”.
3. Miesięczne stypendium wynosi:
a. 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
b. 550 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c. 450 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
4. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.
6. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.


Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social