Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2017/2018.

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2017/2018.

35 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 4/18/SMPA/2017/2018)


1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
2. Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2018 r. – bez stypendium, o ile student posiada odpowiedni
„kapitał mobilności”.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30.09.2018 r.
4. Miesięczne stypendium:
a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy;
b. 550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c. 450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,
Rumunia, Słowacja, Węgry.
5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez
wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności
rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the
Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP
Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl;
tel. 22 55 24 068.
7. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social