Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Program Wolontariatu Edukacyjnego III edycja

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w III edycji Programu Wolontariatu Edukacyjnego!

Program ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest rozwijanie umiejętności dydaktycznych i społecznych studentów, drugim – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Korzyści dla studentów, którzy się zaangażują:
• możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu:
     • metodyki prowadzenia zajęć,
     • motywowania uczniów o niskim poziomie motywacji,
     • pracy z młodzieżą w wieku maturalnym;
• nabycie lub/i doskonalenie umiejętności:
     • pracy z grupą,
     • diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach,
     • przygotowania i realizacji planu zajęć,
     • dostosowania metod pedagogicznych do potrzeb grupy,
     • indywidualizowania metod pracy,
     • komunikacji z uczniami,
     • komunikacji z koordynatorami projektu,
• możliwość zaliczenia 60 h praktyk.

III edycja będzie trwać od listopada 2017 do kwietnia 2018. W ramach projektu przewidziane są cotygodniowe zajęcia, trwające 90 minut, szkolenia dla wolontariuszy (“Wprowadzenie do metodyki nauczania” oraz “Postępowanie w sytuacjach trudnych”) oraz spotkania integracyjne (dla uczniów i wolontariuszy). Dzięki metodzie wzajemnej wymiany potrzeb, oczekiwań i kompetencji obie strony projektu czerpią korzyści ze współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wolontariat.uw.edu.pl/wiedza
Program Wolontariatu Edukacyjnego został przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.


Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
Budynek BUW, ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa
Tel.: 22 55 27 204
wolontariat@uw.edu.pl
www.wolontariat.uw.edu.pl


Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social