Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM

PROGRAM PRAKTYK W ABW – 2017

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2017 roku, w Warszawie.

 I grupa

Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów (lub 4 semestry studenci iranistyki). W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków: arabski, perski, turecki oraz dari, paszto, urdu hindi oraz obligatoryjnie język angielski.

Preferowane specjalizacje to:
– arabistyka,
– iranistyka,
– turkologia,
– indologia.

 II grupa

Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:
– dziennikarstwo,
– politologia,
– stosunki międzynarodowe,
– historia,
– filologia ukraińska/rosyjska/niemiecka.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że na UW wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach – zgodnie z ustaleniami  z Agencją – obsługuje Biuro Karier UW.

 Informacje o praktykach i Regulamin zamieszczone są na stronie oraz poniżej wpisu.

 Komplet dokumentów należy składać w Biurze Karier UW do 31 marca 2017 r.

Regulamin praktyk studenckich w ABW

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social