Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Program  dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I roku studiów stacjonarnych II stopnia.

Program  dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I roku studiów stacjonarnych II stopnia.

 
Program  dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek polityka społeczna, kierunek organizowanie rynku pracy

na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w roku akademickim 2018/2019

 

25.09.2018 r. godz. 12.30

Ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

26.09.2018 r.      

Dzień tutorski od godz. 12 – ul. Nowy Świat 67/69 – Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

Informacja o konkretnym podziale na grupy zostanie wysłana na państwa maile uniwersyteckie na kilka dni przed wydarzeniem.

26.09.2018 r.              

godz. 17 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

27.09.2018 r. godz. 9 w Auli (ul. Nowy Świat 69) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, przedstawicielem sekcji stypendialnej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, Pełnomocnikiem ds. programu Erasmus +, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

 28.09.2018 r.             

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69)

dla kierunku polityka społeczna: 

  • grupa I  – godz. 13  (nazwiska od  A do Ł) 
  • grupa II – godz. 14 (nazwiska od  M do  Ż)      

dla kierunku organizacja rynku pracy –  godz. 15

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl /Informacje praktyczne/Szkolenia.

2.10.2018 r. początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga !

Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA  NA  LEKTORATY  Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF I PRZEDMIOTY OGÓŁNOUNIWERSYTECKIE przez Internet. Harmonogram rejestracji znajduje się pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 


 

Program  dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek polityka społeczna

na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

w roku akademickim 2018/2019

 

 

25.09.2018 r. godz. 12.30 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

 27.09.2018 r.     

godz. 12.30  w Auli   (ul. Nowy Świat 69) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

 2.10.2018 r. początek zajęć dydaktycznych.

UWAGA!!!

studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski  jeśli  nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.

W związku z tym ww. studenci mogą  skorzystać ze szkoleń.

  • Szkolenie z Podstawy ochrony własności intelektualnej – termin do uzgodnienia z kierownikiem studiów; w trakcie roku.
  • Elektroniczne szkolenie BHP come.uw.edu.pl
    Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.

  • 26.09.2018 r. godz. 17 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social