Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Problemy współczesnej Europy z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Problemy współczesnej Europy z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniach 1-11 lipca 2018 r. Instytut Europeistyki WNPiSM UW zaprasza studentów WNPiSM do udziału w szkole letniej „Problemy współczesnej Europy z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Projekt jest realizowany w ramach Wydziałowego Planu Indywidualizacji Kształcenia.

Szkoła letnia jest skierowana do studentów I i II stopnia z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi oraz Litwy.

Jej celem jest spojrzenie na problemy współczesnej Europy z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej (np. kryzys migracyjny, bezpieczeństwo wewnętrzne, wzrost populizmu, zmierzch demokracji liberalnej, kryzys na Ukrainie, dezintegracja UE, stosunki UE z krajami sąsiadującymi), a także na wzajemne relacje państw regionu („oddemonizowanie” drażliwych politycznie tematów, wymiana dobrych praktyk w zakresie przepracowania trudnych historycznie tematów). Studenci będą mieli możliwość przedyskutować z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego zagadnienia dotyczące wyzwań stojących obecnie przed Europą oraz zdiagnozować główne problemy utrudniające wzajemną współpracę Polski i jej sąsiadów w sferze gospodarczej, politycznej i kulturowej i poszukać/opracować strategie niwelowania tych problemów.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów.
Program szkoły letniej zawiera bogaty komponent kulturalny (zwiedzanie Warszawy, muzeów, Zamku Królewskiego).

Udział w letniej szkole jest bezpłatny. Organizator dla uczestników z Polski zapewnia całodniowe wyżywienie.

Szkoła będzie prowadzona w języku angielskim.

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny po angielsku, w którym kandydat ustosunkuje się do tematu przewodniego letniej szkoły (1-3 pkt)
– opinia nauczyciela akademickiego (1-3 pkt)
– poświadczona średnia ocen z ostatniego roku studiów (1-3)
– kwestionariusz osobowy
– poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (2 pkt, znajomość języka na poziomie B2 – 1 pkt, C – 2 pkt)

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w letniej szkole zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną. Maksymalnie w postępowaniu można zdobyć 11 pkt.

Minimalny wiek uczestnika: 18 lat
Limit miejsc dla studentów z Polski wynosi: 8 studentek/studentów.

Czas na przesłanie zgłoszenia: 7 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ewa.gorecka@uw.edu.pl

Uczestnicy na zakończenie otrzymają certyfikat poświadczający udział w letniej szkole.

SummerSchool-Warsaw-EN

SummerSchool-Warsaw-PL

Questionnaire

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social