Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Preferowana tematyka seminariów licencjackich w roku akademickim 2015/2016

Preferowana tematyka seminariów licencjackich w roku akademickim 2015/2016

doc. dr Renata Gierszewska

1)    pomoc społeczna;

2)    wspieranie rodzin i piecza zastępcza;

3)    problemy kultury i edukacji.

W ramach tych obszarów tematycznych proponuję następujące zagadnienia: rodzaje instytucji, problemy dotyczące realizacji zadań, różne grupy klientów (odbiorców), pracownicy – wymagania formalne i etyczne oraz problemy dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów. Ponadto jestem bardzo otwarta na różne propozycje studentów. Jeśli ktoś się „nie odnajdzie się ” w tematyce zaproponowanej przez promotorów, to bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę na dyżurze lub niezobowiązującą obecność na pierwszym seminarium. 

dr hab. Emilia Jaroszewska

1)    patologie społeczne;

2)    migracje międzynarodowe;

3)    różnice kulturowe;

4)    komunikowanie społeczne.

dr Mariola Kordas-Surowiec

1)    funkcjonowanie i problemy rodziny;

2)    aktywizacja zawodowa;

3)    psychologiczne  aspekty w polityce społecznej.

dr Beata Samoraj-Charitonow

1)    system zabezpieczenia społecznego;

2)    migracje międzynarodowe;

3)    opieka długoterminowa;

4)    pomoc społeczna.

dr Maria Theiss

1)    lokalna polityka społeczna: podmioty samorządowe, pozarządowe, problemy społeczne w ujęciu lokalnym, lokalne programy polityki społecznej (edukacja, pomoc społeczna, polityka mieszkaniowa, polityka kulturalna i in.) i tworzenie polityki społecznej na poziomie lokalnym (obywatele, radni, partycypacja mieszkańców, współpraca międzysektorowa);

2)    kapitał społeczny (przejawy tworzenia i działania kapitału społecznego) oraz tradycyjne i alternatywne formy partycypacji obywatelskiej (manifestacje, strajki, formy oporu obywatelskiego, budżet partycypacyjny, dziennikarstwo obywatelskie i in.);

3)    polityka społeczna w sferze opieki i edukacji (m.in.: żłobki, przedszkola, usługi opiekuńcze);

4)    badania nad dyskursem w polityce społecznej (debata sejmowa, debaty lokalne np. w radach gmin, media);

5)    problematyka wykluczenia społecznego i inkluzji (sytuacja wybranych grup, przykłady programów i instytucji);

6)    problematyka genderowa, sprawy LGBT w polityce społecznej.

W trakcie seminarium mogą powstawać prace na inne, niż w.w. tematy, jednak raczej nie na temat: systemów emerytalnych, zarządzania pracownikami w firmie, społecznej odpowiedzialności biznesu, narkotyków.

dr Piotr Zawadzki

1)    rynek pracy;

2)    szkolnictwo zawodowe;

3)    porównawcza polityka społeczna;

4)    europejska polityka społeczna;

5)    systemy polityczne;

6)    samorząd lokalny;

7)    decydowanie polityczne;

8)    procesy wyborcze w kontekście polityki społecznej.

Przypominamy, że rejestracja na seminaria będzie miała miejsce w połowie października.
Wszyscy promotorzy są otwarci na propozycje studentów odnośnie problematyki pracy.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social