Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Poszukiwani eksperci do pracy!

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje ekspertów do projektu „Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych”, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty Instytucji Rynku Pracy (IRP) skierowanej do ludzi młodych w województwie mazowieckim. Szukamy specjalistów którzy zajmują się trudną młodzieżą ,instytucjami pomocy i integracji społecznej, edukacją i rynkiem pracy.

Do aplikowania zapraszamy osoby niezatrudnione aktualnie w instytucjach runku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wykluczenie wynika z wymogów projektu.).

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Anna Jezierska tel. 663-831-074, adres e-mail: ajezierska@cofund.org.pl 
Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz propozycję wynagrodzenia brutto, należy przekazać w terminie do: 12.08.2016 r
Więcej szczegółów, w tym wymagań wobec kandydatów, na stronie: http://cofund.org.pl/ogloszenia

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social