Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została zamieszczona oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i terminy składania wniosków różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami kwalifikacji na stronie NAWA. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie Biura Spraw Studenckich.

Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:

  • w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:

Izrael

  • w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:

Armenia                                  Mongolia

Białoruś                                  Rumunia

Bułgaria                                  Serbia

Chiny                                      Słowacja

Chorwacja                              Słowenia

Czechy                                   Turcja

Egipt                                       Ukraina

Grecja                                    Węgry

Kazachstan                            Wietnam

Macedonia

  • w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

Japonia

Jednocześnie informuję, że ani Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ani  Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.

Studenci UW ubiegający się o wyjazd składają swoje wnioski w Biurze Spraw Studenckich (kontakt: pani Elżbieta Pawlus-Kurzyna, email: elzbieta.pawlus@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 20 447).

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social