Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Obszary tematyczne preferowane na seminariach licencjackich i magisterskich.

Obszary tematyczne preferowane na seminariach licencjackich i magisterskich.

Obszary tematyczne preferowane na seminariach licencjackich:

Prowadzący seminarium

Profil seminarium licencjackiego

doc. dr Renata Gierszewska

Obszary tematyczne seminarium:

– polityka społeczna w środowisku lokalnym

– problemy pomocy społecznej i pracy socjalnej (w tym także problemy zawodu pracownika socjalnego),

– wspieranie rodziny i piecza zastępcza (w tym także problemy zawodu asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej)

 

dr hab. Emilia Jaroszewska

Obszary tematyczne seminarium:

– komunikowanie

– reklama społeczna

– patologie społeczne

– migracje

– różnice kulturowe

dr Tomasz Mering

Obszary tematyczne seminarium:

– formułowanie i implementacja polityk publicznych

– międzynarodowa porównawcza polityka społeczna oraz polityka społeczna Unii Europejskiej

– lokalna i regionalna polityka społeczna

– polityka rynku pracy

dr Bartosz Pieliński

Obszary tematyczne seminarium:

– organizacje pozarządowe

– problemy społeczne

dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk

Obszary tematyczne seminarium:

– pełny zakres problemów należących do obszaru polityki społecznej

– mile widziane prace pisane na bazie badań własnych, tj. na podstawie samodzielnie zebranych materiałów empirycznych dotyczących np.: funkcjonowania konkretnych instytucji, polityk publicznych prowadzonych przez konkretny samorząd terytorialny, wybranych „dobrych praktyk” realizowanych w polityce społecznej, różnego rodzaju problemów społecznych w konkretnych miejscach lub środowiskach itp.

 

Obszary tematyczne preferowane na seminariach magisterskich:

Prowadzący seminarium

Profil seminarium licencjackiego

dr hab. Emilia Jaroszewska

Obszary tematyczne seminarium:

– komunikowanie

– reklama społeczna

– patologie społeczne

– migracje

– różnice kulturowe

prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Obszary tematyczne seminarium:

– rynek pracy i bezrobocie,

– motywowanie pracowników i wynagrodzenia,

– formy zatrudnienia

– prawo pracy i jego poszczególne obszary,

– związki zawodowe, pracodawcy i dialog społeczny

– europejska i krajowa polityka zatrudnienia,

– CSR i dialog obywatelski,

– aktywizacja zawodowa, kształcenie ustawiczne i Europejski Fundusz Społeczny

prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg

Wymagania wobec kandydatów: kurs technik badań społecznych i statystyki, język angielski. Obszary tematyczne seminarium:

– reformy polskiej, europejskiej, zagranicznej  polityki społecznej (nowe zarządzanie publiczne, decentralizacja, prywatyzacja, urynkowienie), w szczególności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (aktywna polityka społeczna, ekonomia społeczna), pomocy i opieki społecznej oraz polityki mieszkaniowej. Ponadto: nierówności, ubóstwo, wykluczenie, marginalizacja.

 

 

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social