Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Dr hab. Anna Kurowska

Doktor habilitowana nauk społecznych, absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007). Obecnie pracuje w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest laureatką konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Kieruje projektami badawczych poświęconymi zagadnieniom wpływu polityki rodzinnej na dzietność, aktywność zawodową kobiet oraz realne możliwości wyboru cenionych przez kobiety i mężczyzn sposobów organizacji życia. Realizuje badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 7 Programu Ramowego UE (projekt LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (projekt TransSOL). Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym autorką i współautorką książek z zakresu polityki społecznej. Zainteresowania badawcze: polityka rodzinna, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, dzietność, zatrudnienie kobiet, capability approach, wskaźniki społeczne. W IPS prowadzi zajęcia ze statystyki, ekonomii oraz ekonomii rodziny.

e-mail: a.kurowska@uw.edu.pl

For detailed information in English visit:

Profile on academia.edu: https://uw.academia.edu/AnnaKurowska
Profile on Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kurowska
Personal site: http://annakurowska.wix.com/akurowska

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social