Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

O IPS

Historia

Organizacyjna historia Instytutu to proces, który miał trzy etapy. Pierwszy rozpoczął się w 1969 r., kiedy utworzono Zakład Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych. W 1975 r. Zakład przekształcono w Katedrę, a w 1977 r. powstał Instytut Polityki Społecznej i nastąpiło jego organizacyjne oddzielenie się od Instytutu Nauk Politycznych.

Studia

IPS przygotowuje kadry dla instytucji szeroko rozumianej polityki społecznej, kształcąc zarówno młodych ludzi bezpośrednio po maturze, jak i praktyków pragnących poszerzyć swoje doświadczenia zawodowe o wiedzę teoretyczną. Obecnie w IPS zdobywa wiedzę i umiejętności ponad 1100 studentów na różnych typach studiów: jednolitych i uzupełniających magisterskich oraz na uruchomionych w roku akademickim 2006/2007 studiach I oraz II stopnia. Instytut prowadzi też studia podyplomowe. Od roku akademickiego 2010/2011 IPS oferuje studia na kierunkach: Polityka Społeczna, Organizowanie Rynku Pracypodyplomowych oraz studiach III stopnia (doktoranckich); ogólne zasady rekrutacji są dostępne w artykule Rekrutacja.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social