Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Napisz z nami tekst naukowy. Kurs dla studentów i pracowników UW.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania publikacji naukowych do udziału w bezpłatnym kursie „Napisz z nami tekst naukowy”.

Kurs składa się z następujących modułów: 

Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy. 

Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego. 

Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 

Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa. 

Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya. 

Moduł 6. Jak pisać (i publikować) w zgodzie z prawem i etyką?

Każdy moduł trwa od 45 do 90 minut. Osoba zainteresowana może wziąć udział w całym kursie lub wybrać interesujące ją moduły. 

Cały blok zajęć jest organizowany raz w miesiącu w BUW (harmonogram szkoleń do czerwca 2017 roku podany jest niżej).

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach, np. na wydziałach.

 

Zgłoszenia i informacja o kursach: 

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW

e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Więcej informacji

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social