Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

Nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

Informujemy o naborze na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

W załączniku znajdą Państwo zasady kwalifikacji (w tym listę dostępnych miejsc itp.).

1. Zainteresowani studenci/doktoranci samodzielnie składają swoje dokumenty do BWZ do 5 kwietnia do godz. 15.00 (Pałac Kazimierzowski pok. 29C).
2. Komplet dokumentów to:
• list motywacyjny w języku angielskim,
• dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka) – Wymagania uczelni partnerskich dla kandydatów na studia (SMS) na rok akademicki 2018/2019,
• oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
• pozwolenie na skierowanie na studia częściowe – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich Rok akademicki 2018/2019,
• plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów)
3. Po zakończeniu naboru, kompletne wnioski zostaną przedstawione członkom komisji rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych, którzy dokonają ostatecznej oceny na podstawie kryteriów wymienionych w Zasadach.
4. Każde stypendium (5 miesięcy) składa się z dofinansowania kosztów podróży (wg odległości) oraz kosztów pobytu (stała wysokość 650 EUR miesięcznie niezależnie od kraju).
5. UWAGA: wyjazdy do uczelni The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie dostępne są tylko dla studentów/doktorantów Wydziału Pedagogicznego lub studentów/doktorantów innych wydziałów, którzy w ramach swojego planu studiów/badań realizują pokrewne przedmioty/tematy.

Wszystkie informacje, które załączam lada moment znajdą się też na stronie http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie zakładka O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social