Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • ll edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce zwiazanej z Miastem Suwałki.

ll edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce zwiazanej z Miastem Suwałki.

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił II edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki.

Prace do konkursu można zgłaszać do 29 lutego 2017 roku w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca magisterska i praca doktorska.

Do konkursu można zgłaszać prace w ośmiu obszarach tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka i problematyka społeczna.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 10 000 zł.

Autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymają następujące nagrody:
– za najlepszą pracę doktorską nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto,
– za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto,
– za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł brutto.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo więcej informacji na temat konkursu bądź przekazania materiałów w formie elektronicznej proszę kontaktować się z Panem Kamilem Sznel, który jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie: te1. 502 836 311 bądź e-mail: ksznel@um.suwalki.pl.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social