Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Konkurs Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o problematyce szeroko rozumianego sportu piłki nożnej, w jego pomorskim aspekcie.

Konkurs Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o problematyce szeroko rozumianego sportu piłki nożnej, w jego pomorskim aspekcie.

Pomorski Związek Piłki Nożnej ogłasza konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, obronione w roku 2017 na wyższych uczelniach w Polsce. Założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów studiów I i II stopnia na problematykę szeroko rozumianego sportu piłki nożnej, w jego pomorskim aspekcie.

Obszar badawczy prac winien oscylować wokół zagadnień teorii treningu i walki sportowej, humanistycznych aspektów piłki nożnej, społecznych kwestii sportu piłkarskiego, ekonomicznych uwarunkowań futbolu, prawno-organizacyjnych obwarowań sportu piłki nożnej, metodycznych rozwiązań w szkoleniu piłkarskim itp.

Tematyka prac powinna być osadzona w pomorskich ramach badawczych (piłkarskie kluby, pomorski związek piłkarski i inne organizacje partycypujące w rozwój piłki nożnej na Pomorzu, pomorska społeczność piłkarska, infrastruktura pomorskiej piłki nożnej, pomorskie współzawodnictwo piłkarskie, pomorskie szkoły piłkarskie, pomorska widownia piłkarska, pomorskie osobowości piłkarskie itp.).

Za najlepsze prace licencjackie i magisterskie przewiduje się nagrody

pieniężne: 
a) najlepsza praca magisterska – 2.000,00 zł,
b) najlepsza praca licencjacka – 1.500,00 zł,

oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Załączniki: 
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Uchwała

Link do konkursu:
http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/konkurs-dla-studentow

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social