Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Konkurs na najlepszą pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej.

Konkurs na najlepszą pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej.

Związek Harcerstwa Polskiego jest dynamiczną, różnorodną i oddziałującą na wiele podmiotów organizacją wychowawczą, w której wielu studentów podejmuje swą aktywność społeczną oraz wybiera ją, jako obszar swoich prac naukowych. Wynikiem tego są badania naukowe, teorie, monografie oraz strategie, stanowiące dużą wartość dla dalszego rozwoju harcerstwa. Od pięciu lat owoce tych starań ponownie doceniane są w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego. Perspektywy rozwoju ruchu harcerskiego, efekty pracy harcerskich wychowawców, pedagogów i specjalistów w wielu dziedzinach są bogatym źródłem badań.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w pracach naukowych z zakresu nauk społecznych, biologicznych, matematycznych, technicznych, medycznych czy ekonomicznych.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie na Państwa Uczelni. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane oraz nadesłane przez ich autorów. Zgłoszeniu podlegają prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl oraz oświadczenie o aktorstwie pracy,
  • dostarczyć w/w dokumenty oraz prace w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji docx lub pdf na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, do dnia 31.03.2017 r.

Regulamin V edycji konkursu znajduje się na stronie www.pracanaukowa.zhp.pl. Serdecznie zapraszamy studentów Państwa uczelni do udziału w projekcie.


Z wyrazami szacunku i harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj!
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Małgorzata Sinica

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social