Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Kolejna publikacja z serii Polityka migracyjna i socjologia migracji.

Kolejna publikacja z serii Polityka migracyjna i socjologia migracji.

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji IPS wydanej w ramach serii „Polityka migracyjna i socjologia migracji” – „Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania” pod red. naukową Grażyny Firlit-Fesnak, Łukasza Łotockiego, Piotra W. Zawadzkiego.

„Recenzowana praca zbiorowa wpisuje się w systematyczny i twórczo się kumulujący dorobek zespołu związanego z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego podejmującego problematyką migracyjną. Na szczególną uwagę zasługuje otwartość poznawcza przejawiająca się w krytycyzmie wobec wcześniejszych ustaleń badawczych, próba zachowania koniecznego dystansu wobec przesyconego silnymi emocjami i często wypełnionego dogmatami dyskursu publicznego i może przede wszystkim chęć analitycznego towarzyszenia gwałtownym przemianom obejmującym Europę i jej sąsiadów, skutkującymi bezprecedensowym kryzysem uchodź- czym oraz reakcjami ocierającymi się o instytucjonalną bezradność […]. Autorzy podejmują udaną próbę zmierzenia się z iluzją harmonii, której ulegli politycy, uczeni, ale także znaczące części społeczeństw wielu krajów europejskich na przełomie XX i XXI w. Nie jest to jednak próba wpisująca się w gorący dyskurs publiczny, raczej ma charakter zdystansowanej i chłodnej analizy opartej na rzetelnej analizie danych pochodzących z róż- nych źródeł […]. W recenzowanym tomie na uwagę zasługuje również logiczne i uporządkowane przedstawienie zagadnień w poszczególnych tekstach. Oprócz walorów poznawczych tom może być z powodzeniem wykorzystywany w dydaktyce jako rodzaj publikacji o cechach podręcznika. Jeszcze raz pragnę podkreślić otwartość poznawczą Autorów na różne podejścia zbliżające nas do rozumienia złożonych problemów związanych z migracjami w Europie.”

Prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social