Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

IPS w Programie Erasmus Plus

Informujemy z dumą, że IPS złożył wniosek o finansowanie współpracy naukowej i dydaktycznej w ramach programu „Erasmus Plus”.

Kierownikiem projektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, będzie Prof. Gertruda Uścińska.

Celem projektu jest opracowanie we współpracy z przedstawicielami biznesu zbioru studiów przypadku (case study research), które będą dokumentować działania małych i średnich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu w tym korzystania z pomocy agencji publicznych wspierających te działania. W drugiej części projektu przedmiotowy zbiór studiów przypadku posłuży przeprowadzeniu pogłębionych analiz oraz dyskusji z interesariuszami na temat wypracowania rekomendacji w zakresie rozpoznania, certyfikowania i podnoszenia kompetencji zawodowych przez pracowników agencji promujących inwestycje i eksport w regionach. Rezultaty tych prac będą stanowić w przyszłości podstawę do zaoferowania przez Uniwersytet Warszawski programu usług edukacyjnych kierowanych do przedstawicieli JST oraz agencji typu PARP, PAIiIZ oraz COIE.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social