Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • Fundacja Aktywizacja poszukuje Asystenta/tki Koordynatora projektów

Fundacja Aktywizacja poszukuje Asystenta/tki Koordynatora projektów

Jesteś zainteresowany pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?

Masz doświadczenie w realizacji projektów?

Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:

 • Pracę w dużej organizacji pozarządowej
 • Możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
 • Współpracę z ekspertami i specjalistami z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
 • Pracę w różnorodnym zespole
 • Możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski i z zagranicy
 • Pracę w samym centrum Warszawy
 • Umowę o pracę na pełen etat

Kluczowe zadania:

MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW:

 • Przygotowywanie danych do wniosków o płatność oraz sprawozdań
  w zakresie poziomu realizacji założonych zadań
 • Współpraca z Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziałami Fundacji w zakresie realizowanych projektów
 • Współpraca z innymi Pionami Fundacji w zakresie monitorowania realizacji projektów
 • Realizacja innych działań na zlecenie Dyrektora Pionu Usług

EWALUACJA PROJEKTÓW:

 • Prowadzenie ewaluacji projektów zgodnie z Systemem Ewaluacji obowiązującym w Fundacji
 • Przygotowywanie rekomendacji i zaleceń dla personelu realizującego usługi Fundacji
 • Bieżąca współpraca z Dyrektorem Pionu Usług w zakresie prowadzonych działań ewaluacyjnych

WYBÓR WYKONAWCÓW:

 • Przeprowadzanie szacowania wartości zamówień, rozeznania rynku
  w zakresie cen towarów i usług niezbędnych do realizacji działań Pionu Usług
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem Wykonawców
 • Upublicznianie zapytań ofertowych (m.in. na bazie konkurencyjności)
 • Udział w procedurach wyboru wykonawców

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
  ze środków Unii Europejskiej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”,

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 13.06.2016 r. do godziny 16.00 na adres: sylwia.danilowska@idn.org.pl i podanie tematu maila: Asystent/tka Koordynatora projektów. Prosimy o wskazanie w liście motywacyjnym swoich oczekiwań finansowych.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).” Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila. 

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social