Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Erasmus – wyniki rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 w IPS. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje.
Do 19 lutego do godz. 11.00 można składać odwołania do przegródki dr J. Łukaszewskiej-Bezulskiej w Sekretariacie IPS. Osobom wstępnie zakwalifikowanym w systemie USOS zostały przypisane wyjazdy. Od 13 lutego do 22 lutego każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS według instrukcji poniżej.
Jeszcze raz uprzejmie przypominamy: jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji.
Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

Instrukcja uzupełniania danych przez studentów:
W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+ (możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

• Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

Nr indeksu

Rok i cykl studiów

Nazwa uczelni

Kod uczelni

Semestr

Uwagi

376176

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

 

382868

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

warunkowo

347604

I rok, II stopnia

Universität Wien

AWIEN01

zimowy

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social