Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Erasmus pracownicy

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus dla nauczycieli akademickich 2017/2018

Instytut Polityki Społecznej – wyjazdy nauczycieli akademickich 2017/2018

Instytut Europeistyki – wyjazdy nauczycieli akademickich 2017/2018

Instytut Nauk Politycznych – wyjazdy nauczycieli akademickich 2017/2018

Instytut Stosunków Międzynarodowych – wyjazdy nauczycieli akademickich 2017/2018

 

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)” nr umowy 2016-1-PL01-KA107-024870
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) do uczelni z krajów partnerskich na rok akademicki 2017/2018
KROK PO KROKU

 

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)” nr umowy 2016-1-PL01-KA107-024870
Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)*
do uczelni z krajów partnerskich na rok akademicki 2017/2018
ZASADY KWALIFIKACJI

 

Program Unii Europejskiej Erasmus+
Projekt pt. „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)”
ZASADY FINANSOWANIA

 

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

 

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social