Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Medal im. Wacława Szuberta dla prof. Barbary Szatur-Jaworskiej.

Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Kapituły Medalu nadał Pani dr hab. prof. UW Barbarze Szatur-Jaworskiej na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 grudnia 2016 r. medal im. Wacława Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej. Gratulacje Pani Profesor Barbarze Szatur-Jaworskiej – w imieniu Pana Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW dr. hab., prof. UW Stanisława Sulowskiego, swoim i wszystkich pracowników Instytutu Polityki Społecznej – złożył obecny na uroczystości Jego Magnificencja Rektor UW dr. hab., prof. UW Marcin Pałys.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social