Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Dla studentów
  • Badania potrzeb studentów zagranicznych – Foreign students’ needs research – Потребности иностранных студентов – анкета

Badania potrzeb studentów zagranicznych – Foreign students’ needs research – Потребности иностранных студентов – анкета

Drodzy Studenci,
Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz oraz Fundacja „Nasz Wybór” prowadzą badania dotyczące potrzeb studentów zagranicznych w Polsce.
Wasze uwagi – zarówno pozytywne, jak i krytyczne – będą cennym źródłem wiedzy o Waszych potrzebach oraz o problemach, których doświadczacie. Analiza Waszych pomysłów pozwoli przyjąć Waszą perspektywę postrzegania środowiska akademickiego, a także pomoże w opracowaniu działań sprzyjających studentom zagranicznym.
Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami poprzez wypełnienie ankiety „Poland4students” dostępnej na stronie internetowej: http://www.poland4students.pl/pl.html#zasady

Dear Students,
The Institute for Socio-Economic Inquiry and the “Nasz Wybór” foundation (“Our Choice”) conduct research into the needs of the foreign students in Poland.
Your comments – both positive and critical – will be a valuable source of knowledge about your needs and problems that you encounter. Thanks to your remarks it will be possible to take your perspective on academic environment. It will also help to prepare better ways of supporting and helping the foreign students.
We invite you to share your ideas by filling out the survey „Poland4students” available on the website http://www.poland4students.pl/pl.html#zasady.

Дорогие студенты,
Институт социально-экономических экспертиз и Фонд «Наш выбор» проводят исследования в потребностях иностранных студентов в Польше.
Ваши комментарии – как положительные, так и критические – будут ценным источником информации о Ваших потребностях и проблемах, которых вы испытываете. Анализ ваших идей позволит принять Вашу перспективу восприятия академического общества, и поможет в разработке мероприятий, способствующих иностранным студентам.
Мы приглашаем Вас поделиться своим мыслями, заполнив анкету „Poland4students”, доступную на сайте: http://www.poland4students.pl/pl.html#zasady.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social