Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Projekty międzynarodowe

Projekty naukowe finansowane ze środków na naukę lub z grantów międzynarodowych

TransSOL - European paths to transnational solidarity at times of crisis: conditions, forms, role-models and policy response

Czas realizacji: 2015-2018

Strona internetowa projektu: www.transsol.eu

Badacze

  • Dr hab. Maria Theiss (kierownik projektu)
  • Dr hab. Anna Kurowska
  • Dr Janina Petelczyc

Instytucja finansująca
Program Horizon 2020 Komisja Europejska

Partnerzy
Uniwersytet w Siegen (Niemcy) - koordynator projektu, Uniwersytet Genewski (Szwajcaria), Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francja), Glasgow Caledonian University i University of Sheffield (Wielka Brytania), Uniwersytet Panepistimio Kritis (Grecja), University of Florence (Włochy), Uniwersytet Warszawski (Polska), University of Copenhagen (Dania).

Opis projektu
Projekt TransSOL bada problematykę solidarności społecznej w Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego. Ma on na celu odpowiedź na pytania badawcze m.in. o to w jakim stopniu obywatele krajów członkowskich popierają redystrybucję w Unii Europejskiej? W jakim sensie można mówić o unijnym obywatelstwie? Jaki jest związek między krajowymi politykami publicznymi a międzynarodową solidarnością społeczną w Unii? Przewidziane w projekcie zadania badawcze to m.in.: badanie alternatywnych form solidarności społecznej, rozwijanych przez organizacje i ruchy społeczne (sondaż wśród organizacji pozarządowych), analiza przejawów i uwarunkowań solidarności społecznej na poziomie indywidualnym (sondaż na reprezentatywnych próbach mieszkańców), analiza dyskursu publicznego w badanych krajach (analiza roszczeń politycznych zawartych w prasie krajowej), ewaluacja (z zastosowaniem metody action research) wybranych mechanizmów międzynarodowej solidarności w UE.

LIVEWHAT: Living with hard times: citizen’s resilience in times of crisis

Czas realizacji: 2013-2016

Strona internetowa projektu: www.livewhat.unige.ch

Badacze

  • Dr hab. Maria Theiss (kierownik projektu)
  • Dr hab. Anna Kurowska
  • Dr Janina Petelczyc

Instytucja finansująca
Komisja Europejska w ramach 7. Programu Ramowego

Partnerzy
Universytet Genewski (Szwajcaria) – koordynator projektu, University of Florence (Włochy), Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francja), Uniwersytet Panepistimio Kritis (Grecja), University of Sheffield (Wielka Brytania), Autonomous University of Barcelona – (Hiszpania), Uniwersytet w Siegen (Niemcy), Uniwersytet Warszawski (Polska), Uppsala Universitet (Szwecja)

Opis projektu
Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy na temat odporności (resilience) obywateli w czasie kryzysu ekonomicznego w dziewięciu państwach europejskich. Przedmiotem badania są reakcje obywateli na kryzys, który w różnym stopniu dotyka europejskich krajów od 2008 r., analizowane są reakcje zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, w wymiarze prywatnym i publicznym, a także działania polityczne i niepolityczne.

Third Sector Impact on Europe’s Socio-Economic Development

Czas realizacji: 2014-2017

Badacze

  • Dr hab. Prof. UW Ewa Leś (kierownik projektu)
  • Dr Bartosz Pieliński

Instytucja finansująca
Komisja Europejska w ramach 7. Programu Ramowego

Partnerzy
Vienna University of Economics and Business, University of Zagreb, University of Kent, The University of Birmingham, Johns Hopkins University, Radboud University Nijmegen, Associazione Promozione e Solidarietà, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institute for Social Research (Norway), EMES International Research Network, The University of Valencia, Aix-Marseille University

Opis projektu
Prace badawcze koncentrują się na weryfikacji cech ograniczonej dystrybucji zysku w przypadku polskiej spółdzielczości i innych podmiotów niepublicznych oraz określeniu kryteriów operacyjnych do pomiaru statystycznego części jednostek należących do organizacji trzeciego sektora w celu ostatecznej klasyfikacji podmiotów wchodzących w skład europejskiej definicji trzeciego sektora lub pozostających poza jego zakresem.

Joint influence of family and labour market policies on labor supply and fertility decisions of men and women

Czas realizacji: 2011-2015

Badacze

  • Dr hab. Anna Kurowska (Kierownik projektu)

Instytucja finansująca
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Partnerzy

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung w Berlinie (dr Katharina Wrohlich), Center for Economic Analysis - CenEA (dr Michał Myck), Instytut Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Katarzyna Kocot-Górecka, mgr Ewelina Słotwińska-Rosłanowska)

Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowa analiza i ocena wpływu różnych instrumentów polityki rodzinnej i polityki rynku pracy na podaż pracy (aktywność zawodową) a także na dzietność kobiet i mężczyzn oraz sformułowanie założeń i wskazań dla optymalnej polityki łączącej pozytywne oddziaływanie na wzrost zatrudnienia i dzietności.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social