Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Badania naukowe

Główne kierunki badań prowadzonych w Instytucie Polityki Społecznej

  • rynek pracy i występujące na nim problemy,
  • migracje międzynarodowe i ich konsekwencje w różnych sferach życia,
  • zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia społeczne i majątkowe, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, inne),
  • funkcjonowanie dialogu społecznego w przedsiębiorstwach,
  • zadania polityki społecznej wobec różnych kategorii społecznych (takich jak młodzież, rodzina, osoby niepełnosprawne, ludzie starzy, grupy wykluczone),
  • polityka społeczna wobec problemów i kwestii społecznych (bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja społeczna itp.),
  • organizacje pozarządowe, ich rozwój i rola w społeczeństwie obywatelskim, w rozwiązywaniu problemów i kwestii społecznych,
  • lokalna polityka społeczna, której znaczenie wzrasta wraz z charakterystyczną dla społeczeństw demokratycznych decentralizacją procesów decyzyjnych,
  • nowe sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, m.in. przez rozwijanie gospodarki społecznej,
  • polityka społeczna w integrującej się Europie, międzynarodowe badania porównawcze w zakresie polityki społecznej, wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Finansowanie badań w IPS

Zasady przyznawania grantów w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – plik do pobrania: granty_dokt.pdf

Zasady przyznawania oraz rozliczania środków na realizację badań statutowych w IPS UW (Zarządzenie Dyrektora IPS z 17.03.2014 r.) – plik do pobrania: badania_statutowe.pdf

Instytut Polityki Społecznej prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą. Realizowana jest ona w ramach programów własnych oraz międzynarodowych programów badawczych.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social