Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

III Zimowa Szkoła Metodologiczna

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów III Zimowej Szkoły Metodologicznej uprzejmie prosimy o przesłanie poniższej wiadomości do studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału. Będziemy również wdzięczni za umieszczenie stosownej informacji na Państwa stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

„Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się 8-9 lutego 2018 r. (Zaproszenie w pliku do pobrania).

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych”.

Z wyrazami szacunku,

Michał Dahl

Sekretarz III Zimowej Szkoły Metodologicznej

Zaproszenie

Praca dyplomowa biletem do kariery. Zapraszamy do bezpłatnego programu Dyplom na STARTup!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do projektu innowacji społecznej „Dyplom na startup”. Projekt ten polega na opracowaniu innowacyjnego modelu seminarium dyplomowego, który będzie wspierał pisanie wdrożeniowych prac dyplomowych. Po fazie testowania model będzie udostępniony wszystkim promotorom oraz studentom na portalu zarządzanym przez NCBR, którego zadaniem będzie łączenie nauki i biznesu.

Obecnie NCBiR poszukuje 24 studentów/doktorantów, którzy uczestnicząc w 4 warsztatach oraz coachingu indywidualnym będą testować przygotowany przez Centrum model (więcej informacji w pliku pdf z załącznika).

Jednocześnie dla uczestników to doskonała okazja aby skorzystać z bezpłatnych warsztatów z profesjonalnymi coachami, które mają na celu rozwój osobisty, pobudzenie kreatywności, pozyskanie wiedzy o komercjalizacji, start-upach oraz komunikacji w biznesie.

Fanpage projektu: https://www.facebook.com/events/1059718297498653/ 

Formularz aplikacyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeeutZGCALKsqrMuYl_O6xn_HxZ3nXa6s9ABbnq–Nj06TaA/viewform (link dostępny również w załączniku PDF).

Erasmus+ KA103 Komunikat SMPA 17/18 – praktyki absolwenckie

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu

dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2017/2018

 

46 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 19/17/SMPA/2017/2018)

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
 2. Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 09.2018 r. – bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony  i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony  i nie później niż do 30.09.2018 r.
 4. Miesięczne stypendium:
  a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  b. 550 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  c. 450 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
  a. zgłoszenie kandydatury studenta;
  b. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  c. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
 6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.
 7. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu .

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu – Kampus Ochota.

Szanowni Państwo,

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu podjęło kolejną niezwykle cenną inicjatywę zintegrowania studentów zagranicznych ze społecznością UW.

Tym razem UCW zaprasza na warsztaty osoby, które chciałyby aktywnie działać na terenie Kampusu Ochota.

Bardzo proszę o przesłanie informacji o warsztatach do studentów zagranicznych na Państwa wydziałach oraz linkowanie informacji na naszej stronie internetowej: http://welcome.uw.edu.pl/become-a-changemaker-in-your-community/.

The Volunteer Center of the University of Warsaw and the Inna Przestrzeń Foundation would like to invite you to become a part of the students’ initiatives for the local community. The most important thing is to be motivated to act on the Ochota Campus and make changes in the Ochota Students’ Dorms Community. The obligatory programme consists of 3 meetings  – Multicultural Workshops (4, 5 November, 2 December). The aim of the initiative is to create a space for the experience and ideas exchange so no matter what do you study – the more diverse, the better!

The requirements are good English skills (at least B2 level), and availability to attend the abovementioned meetings.

For more information, visit the UCW website site.

Dyżur prof. G. Spytek-Bandurskiej w dniu 23 października z powodu wyjazdu służbowego został odwołany. Zajęcia z przedmiotu „Polityka rynku pracy” z dr hab. G. Spytek-Bandurską zostają odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi w innym terminie uzgodnionym ze studentami. Natomiast ćwiczenia z prawa pracy z dr hab. G. Spytek-Bandurską zostaną poprowadzone w zastępstwie przez dr T. Niedzińskiego.

Dyżur prof. G. Spytek-Bandurskiej w dniu 23 października z powodu wyjazdu służbowego został odwołany.

Zajęcia z przedmiotu „Polityka rynku pracy” z dr hab. G. Spytek-Bandurską zostają odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi w innym terminie uzgodnionym ze studentami. Natomiast ćwiczenia z prawa pracy z dr hab. G. Spytek-Bandurską zostaną poprowadzone w zastępstwie przez dr T. Niedzińskiego.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social