Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

UWAGA STUDENCI IPS! REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 (lato).

UWAGA STUDENCI WNPiSM !
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 (lato).


I TURA – grudzień 2018 do 31.12.2018

Instytut Polityki Społecznej 17.12.2018 godz. 21:00, monografy 21:30

Monografy wydziałowe 17.12.2018 godz. 21:00

 

II TURA – styczeń 2019 do 31.01.2019

Instytut Polityki Społecznej 14.01.2019 godz. 21:00, monografy 21:30

Monografy wydziałowe 14.01.2019 godz. 21:00

 

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl


AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/plany-zajec/

 

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo tego, że to tylko jedna grupa.
Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

Spotkanie informacyjne na temat legalizacji pobytu.

Szanowni Państwo,

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:

  • Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
  • Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów
  • Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach
  • Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia
  • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia

Zaplanowaliśmy 2 spotkania:

– spotkanie przeprowadzone w języku polskim odbędzie się 13 grudnia o godz. 14.00;

– spotkanie w języku angielskim odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.00.

Obydwa spotkania będą miały miejsce w Pałacu Tyszkiewiczów, w Sali Balowej  i potrwają ok. 60 minut.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza:

Spotkanie w języku polskim: https://goo.gl/forms/oLVNhq8n5TBnVLxO2

Spotkanie w języku angielskim: https://goo.gl/forms/Litu6vjs9O90v4Nu2

Rejestracja na spotkania potrwa do 7 grudnia.

Przesłaliśmy wiadomość własnymi kanałami (także za pośrednictwem USOS), jednak uprzejmie proszę także Państwa o przekazanie informacji o spotkaniach wszystkim studentom, głównie tym spoza Unii Europejskiej, a także o linkowanie strony WP: http://welcome.uw.edu.pl/legalise-your-stay-in-poland-information-meeting/ oraz udostępnianie wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/342221922994526/

https://www.facebook.com/events/1939193546171317/

W załączeniu przesyłam również informację w języku angielskim i w języku polskim.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

W czwartek 8 listopada z okazji Święta Polskiej Polityki Społecznej  zostali uhonorowani Odznaką Honorową Primus in Agendo nadaną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską pracownicy IPS prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak oraz prof. dr hab. Mirosław Księżopolski. 

W czwartek 8 listopada z okazji Święta Polskiej Polityki Społecznej  zostali uhonorowani Odznaką Honorową Primus in Agendo nadaną przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską pracownicy IPS prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak oraz prof. dr hab. Mirosław Księżopolski. 

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska na wniosek prezydenta RP odebrała z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Złoty Krzyż Zasługi. Profesor odznaczona została za działalność na rzecz polityki społecznej i systemu zabezpieczenia społecznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska na wniosek prezydenta RP odebrała z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Złoty Krzyż Zasługi. Profesor odznaczona została za działalność na rzecz polityki społecznej i systemu zabezpieczenia społecznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny „Polityka społeczna”.

Miło nas poinformować, że ukazała się książka pt; ,, Polityka społeczna’’.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny. Jest to zaktualizowana wersja pracy zbiorowej pracowników Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Polityka społeczna wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku. Drugie wydanie podręcznika zawiera istotne zmiany, uaktualnienia i całkiem nowe treści odnoszące się do rozwoju dziedziny polityki społecznej w Polsce i na świecie przez ostatnie kilkanaście lat. Zaktualizowany został przegląd literatury przedmiotu i listy zalecanych lektur. Ponadto książka została rozbudowana o kilka nowych rozdziałów poruszających zagadnienia pracy, które w połączeniu z poprzednimi partiami traktującymi o polityce rynku pracy, ochronie pracy i dialogu społecznym mają charakter spójnego ujęcia przemian zachodzących w świecie pracy oraz wynikających stąd nowych zagrożeń społecznych i wyzwań dla polityki społecznej.

Podręcznik został pomyślany jako pomoc w zdobywaniu podstawowej wiedzy o polityce społecznej. Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością. Stanowi syntetyczne ujęcie problematyki polityki społecznej w drugiej dekadzie XXI stulecia, odwołujące się do dorobku nauki o polityce społecznej w przeszłości, współczesnych teorii, i aktualnego stanu wiedzy o dostępie/braku dostępu różnych grup polskiego społeczeństwa do podstawowych praw społecznych.

Podręcznik prezentuje następujące zagadnienia: teoretyczne aspekty polityki społecznej (w tym m.in. interpretacja pojęcia, historia polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej, diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej), wybrane problemy stanowiące przedmiot działań polityki społecznej we współczesnej Polsce, (m.in. przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej, problemy ludnościowe, edukacja, kwestia mieszkaniowa, migracje), problemy pracy, zatrudnienia i polityki rynku pracy (m. in. stare i nowe konteksty pracy, dialog społeczny, polityka rynku pracy, równe traktowanie, kontrowersje wokół państwa pracy) kierunki rozwoju polityki społecznej – kontekst krajowy i międzynarodowy (m. in. lokalna polityka społeczna, organizacje trzeciego sektora w usługach społecznych, modele polityki społecznej, europejski model socjalny, trans nacjonalizacja polityki społecznej). Książka zawiera także: tabele i wykresy, podsumowania rozdziałów, propozycje zadań do wykonania i pytań do dyskusji, zalecaną literaturę przedmiotu.

Nowe wydanie podręcznika Polityka społeczna przypada na rok 2018, w którym państwo polskie świętuje stulecie odzyskania niepodległości, dlatego w aneksie książki zamieszczono diariusz polityki społecznej, stanowiący chronologiczny rejestr działalności instytucji publicznych państwa polskiego w latach 1918–2018 w kluczowych dziedzinach polityki społecznej, dopełniony „listą pamięci” o osobach zasłużonych dla rozwoju polityki społecznej w tym okresie.

Zapraszamy pracowników i studentów do księgarni internetowej PWN: https://ksiegarnia.pwn.pl/Polityka-spoleczna,767936441,p.html

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social