Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

Wyniki rekrutacji na stypendium Erasmus+.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje i duże zainteresowanie oraz prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami.

Informacja o  wstępnej kwalifikacji na wyjazdy Erasmus+

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy Erasmus+

Komunikat Erasmus+ Brexit.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. informujemy, że „studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu.
Komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmus 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego” wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm oraz
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

VII edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald.

Warszawa, 22 stycznia 2019 r.

Do 22 lutego trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności
i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny
Inki  Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 22 lutego 2019 r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej – Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od sześciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w VII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów.             Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 21 czerwca 2019 r.

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę
w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 – stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności – ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2018 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI „Zostańcie z nami!” od samego początku jego istnienia – wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

***

Kontakt:
Bernadeta Brodawka
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22
b.brodawka@filantropia.org.pl 

Grupa wsparcia dla studentek/studentów UW.

Już niedługo w Centrum Pomocy Psychologicznej UW rozpoczną się spotkania grupy wsparcia dla studentek/studentów UW. Grupa będzie miała charakter wsparcia psychologicznego z elementami psychoedukacji. Do udziału w grupie zapraszamy studentów i studentki UW, które_rzy chcą lepiej rozumieć siebie, poprawić samoocenę, efektywniej radzić sobie ze stresem i innymi wyzwaniami, a także tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i lepiej odnajdywać się w grupach.

Kiedy i gdzie?
Spotkania rozpoczną się w styczniu i będą odbywały się we środy w godz. 15.30-17.00 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie. 

Jak się zapisać?
Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psycholożką i psychoterapeutką prowadzącą grupę – dr Anną Mach. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl. Udział w grupie jest bezpłatny. 

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć przez cały rok, po odbyciu konsultacji z terapeutką prowadzącą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.

We choose the best international student in Poland!

You can submit candidates’ applications for the best foreign student in Poland for the 9th edition of the INTERSTUDENT competition until December 14. 

We want to award international students who build cooperation between cultures and enrich the Polish academic environment. The competition is organized as part of the „Study in Poland” program. Over 70,000 foreigners are currently studying at Polish universities. The Competition Jury Board will select the best foreign students among those studying at Polish public and non-public universities, for the categories of undergraduate, graduate and doctoral studies.

The condition for participation in the competition is social, ecological, sports activity in the local student environment and good results in science or participation in interesting research projects.

Candidates’ applications may be submitted by their professors, mentors, university authorities, foreign cooperation offices, student self-governments as well as colleagues.

We know from the experience of previous editions that the winners of the competition are excellent „ambassadors” of the university they are studying and our country. Publicizing the competition and the profiles of winners by the media gives the University an excellent opportunity to present their achievements in the internationalization process.

The INTERSTUDENT competition is organized under the Honorary Patronage of prof.Jan Szmidt, president of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP). The Partners of the Competition are: The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, Student Parliament of the Republic of Poland and National Representation of PhD Students (KRD).

The final gala of the INTERSTUDENT competition will take place on January 17, 2019 in Warsaw, at Aula Kryształowa of Warsaw University of Life Sciences SGGW, during the conference „Foreign Students in Poland 2019”.

We cordially invite you to view the photo gallery from the previous edition of the competition.

COMPETITION QUESTIONNAIRE 
The deadline for applications is December 14, 2018.

http://studyinpoland.pl/interstudent/en/

http://welcome.uw.edu.pl/interstudent-2019/

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social